The Leica Builder is an integrated part of the L3D prefab system

L3D prefab.

L3D prefab er et komplet system til at lave CAD-skabeloner. Med L3D kan du i én arbejdsgang opmåle, tegne og levere skabeloner til produktion af bygningselementer. L3D anvendes til en bred vifte af opgaver: bordplader, skabe, altaner, -ja endda til aptering af sejlbåde. Med L3D får du et fleksibelt og højtydende system, hvor kvaliteten er i særklasse.
Show website in english Vis hjemmesiden på dansk

1 2 3 4 5 6 7 8

feature 1

Opmåling

L3D har indbygget opmålings-wizard, som hjælper dig gennem alle opmålingens faser. Du behøves hverken at huske koder, punktnumre eller lag-navne. Dine mål bliver med det samme vist på skærmen. Og du skal bare pege på de ting du ønsker målt. Samtidig viser L3D dig, hvor du står, og hvor dit instrument peger hen.
feature 2

Profiler og opstalter

L3D har indbygget specialfunktion til opmåling af profiler og opstalter. L3D tegner profiler direkte fra din opmåling. Med L3D's profil-værktøj, kan du danne profiler og opstalter af alt fra bygningsfacader til køkkenskabe.
feature 1

CAD

L3D rummer alle nødvendige CAD-værktøjer, så du kan gøre din tegning færdig på stedet. Desuden har L3D en række intelligente CAD-funktioner, som gør det nemt at fuldende din skabelon.
feature 1

Åbne standarder

L3D arbejder på åbne standarder. Det betyder, at sytemet bliver tilpasset din datastruktur, så dine data gnidningsløst kan overføres til cnc-maskiner og cad-programmer. Desuden definerer du selv kvalitetskrav og andre parametre, som gør opbygningen af en digital skabelon let og sikker. Med L3D for du et system, som giver dig en færdig CAD-skabelon direkte fra opmåling til produktion.
feature 1

Trådløs kommunikation

L3D anvender Bluetooth til kommunikation mellem måleinstrumentet og din PC. Uden generende ledninger kan arbejdspladsen på stedet tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.
feature 1

Matematisk optimering

L3D anvender matematisk udjævning af dine målinger til beregning af koordinater i din model. Det betyder, at du kan opbygge store CAD-modeller med opstilling af instrumentet på talrige lokationer, samtidig med at den høje præcision bevares. L3D Foretager alle beregninger i det skjulte. Du får kun besked, hvis sker fejl, eller hvis dine nøjagtighedskrav bliver overtrådt.
feature 1

Kvalitetskontrol

L3D har indbygget kvalitetskontrol, som løbende kontrollerer dine målinger. Målinger, som ikke lever op til dine nøjagtighedskrav, bliver kasseret. Alle observationer bliver gemt i en database, som giver fuld dokumentation for din opmåling. Med L3D får du kvalitetssikring, uden besværlige omveje.
feature 1

Leica total stationer

L3D er optimeret til opmåling med de kendte kvalitetsinstrumenter fra Leica Geosystems. Gennem en omhyggelig udvælgelsesproces er Leicas instrumenter blevet valgt, som de bedste, til opmåling af CAD-skabeloner. Leica instrumenternes høje præcision og skarpt definerede optik er en forudsætning for et godt resultat.

Læs mere på www.Leica Geosystems.dk.